Πάροχος ηλεκτρικού ρεύματος στην ΕλλάδαΗ nrg εισέρχεται στην αγορά της ενέργειας το 2012. Σήμερα, βρίσκεται ήδη μέσα στις κορυφαίες εταιρίες του κλάδου. Με ένα ισχυρό χαρτοφυλάκιο εταιρικών πελατών, που περιλαμβάνει μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά και με το διαρκώς αυξανόμενο μερίδιό της στους οικιακούς πελάτες, η εταιρεία παρουσιάζει εντυπωσιακή και ραγδαία ανοδική πορεία. Το μακροπρόθεσμο πλάνο της ετιαρείας προβλέπει τη διεύρυνση των δραστηριοτήτων της εταιρείας, με στόχο την ενεργή συμμετοχή της στο διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της ενέργειας. Στο πλαίσιο αυτό, έχοντας εισέλθει πλέον στην οικογένεια της MOTOR OIL, διαμορφώνεται ένα νέο τοπίο στην αγορά της ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα και δημιουργούνται νέα δεδομένα καθόσον πρωταρχικός στόχος της εταιρείας είναι η ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση του Έλληνα καταναλωτή μέσω παροχής υψηλού επιπέδου υπηρεσιών, στον ευρύτερο τομέα της ενέργειας.

Άλλαξε τώρα